Bli medlem här:

Förnamn

*

Efternamn

*

Personnummer

*
yymmdd-xxxx (de fyra sista siffrorna behövs för att medlemsskapet ska gälla)

Vad gör du?

*
Välj så många du vill, det finns inga gränser.

Mail

*

Stad

*

Vad vill du att NUKQA ska göra 2015?
Förslag på föreläsare, ämnen för workshops, nätverksträffar eller någonting helt annat :)


Vad är NUKQA?
NUKQA är ett feministiskt nätverk för unga kulturutövande kvinnor i Sverige. NUKQA riktar sig inte till någon speciell grupp av kulturutövare, utan menar att de kulturella grenarna flyter ihop och verksamma unga kreatörer delar liknande erfarenheter oavsett kulturellt uttryck.  Vi är ett inkluderande nätverk, och välkomnar därför alla kulturutövare som inte definierar sig som cis-män (cis = född som man i lagens ögon samt definierar sig som man). Vårt mål är att bli ett heterogent nätverk med medlemmar med olika bakgrund och erfarenheter.

Varför behövs NUKQA?
Kulturbranschen är en svår bransch, den präglas av mycket gratisarbete, projektanställningar och dåliga arbetsvillkor. Få kan leva enbart som kulturarbetare, och de som gör det är ofta män. I branschen håller män varandra om ryggen, medan unga kvinnor och andra icke-cis-män systematiskt utestängs från makt, pengar, respekt OSV. Runt omkring oss ser vi killar ta sig fram med hjälp av varandra, som om det var något inbyggt i den manliga kulturen för att upprätthålla den patriarkala maktordningen.. Men istället för att bli bittra så tänker vi att vi ska organisera oss för att förändra situationen. Tills vi lever i ett idealt jämställt samhälle, där alla oavsett kön konkurrerar på lika villkor, behöver vi riktade insatser för att jämna ut strukturella skillnader för att göra unga kulturarbetande kvinnors och icke cis-mäns tillvaro lite lättare. NUKQA behövs som ett hjälpande nätverk riktat mot unga kvinnor och andra icke cis-män i kulturbranschen, där vi kan dela och utveckla vår kompetens och lyfta varandra, och skapa en plattform för att hjälpa varandra istället för att bara konkurrera om det lilla utrymme vi får. Vi vill arrangera workshops och interaktiva föreläsningar med teman som “att ta betalt för sin tid”, “starta eget” och “överlevnadsstrategier och härskartekniker”. Vi utgår i från vårt nätverk och vad våra medlemmar vill lära sig mer om och vilka verktyg de efterfrågar! Det finns många nätverk, för dansare, filmare, journalister, konstnärer etc, men de kulturella grenarna är överlappande. DJ:s samverkar med klubbarrangörer, filmproducenter med grafiska formgivare osv.  Vi menar att ett gemensamt nätverk för unga kvinnor som inkluderar HELA kulturbranschen saknas. Genom samverkan över de kreativa sektorerna och systerskap kan vi bli starka tillsammans!